porównywać się


porównywać się
Ktoś, coś nie może się porównać z kimś, z czymś «ktoś, coś nie dorównuje komuś, czemuś innemu pod jakimś względem»: Łatwo zrozumiał Felek, że nie może się porównać z tak doświadczonym pilotem (...). J. Korczak, Maciuś.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • porównywać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zestawiając siebie z kimś innym, doszukiwać się podobieństw i różnic : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ludzie ze wsi porównują się często z ludźmi z miasta. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • porównać — dk I, porównaćam, porównaćasz, porównaćają, porównaćaj, porównaćał, porównaćany porównywać ndk VIIIa, porównaćnuję, porównaćnujesz, porównaćnuj, porównaćywał, porównaćywany, rzad. I, porównaćam, porównaćasz, porównaćają, porównaćaj «zestawić ze… …   Słownik języka polskiego

  • sól — 1. Być komuś solą w oku «przeszkadzać, zawadzać komuś, być dla kogoś niewygodnym»: Zawsze się ktoś taki znajdzie, komu solą w oku będzie to, że ktoś inny więcej zarobi. Kasz 29/1998. Jednak często, nawet kiedy jesteśmy dorosłe, nie potrafimy… …   Słownik frazeologiczny

  • nieporównywalny — nieporównywalnyni «taki, którego nie można porównywać, nie dający się porównywać» Nieporównywalne pojęcia …   Słownik języka polskiego

  • ważyć — ndk VIb, ważyćżę, ważyćżysz, waż, ważyćżył, ważyćżony 1. «określać ciężar czegoś za pomocą wagi, porównywać ciężar czegoś z jednostką wagi; odważać» Ważyć towar na wadze. 2. «mieć pewien ciężar (określony w jednostkach wagi)» Bagaż ważył… …   Słownik języka polskiego

  • Grammaire du polonais — Grammaire polonaise Article principal : Polonais. La gammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Sommaire 1 Morphologie du polonais 1.1 Le nom 1.1.1 Genre et nombre …   Wikipédia en Français

  • Grammaire polonaise — Article principal : Polonais. La grammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Le polonais partage des caractéristiques avec la plupart des autres langues slaves : déclinaisons (sept… …   Wikipédia en Français

  • bilansować — ndk IV, bilansowaćsuję, bilansowaćsujesz, bilansowaćsuj, bilansowaćował, bilansowaćowany rzad. «sporządzać, robić bilans» przen. «zestawiać, porównywać» Bilansować wyniki prac. bilansować się księg. «równoważyć się» …   Słownik języka polskiego

  • niewspółmierny — «nieproporcjonalny, nie dający się porównywać» Zasoby, zapasy niewspółmierne do potrzeb …   Słownik języka polskiego

  • porównywalny — «dający się porównywać» Porównywalne warunki, osiągnięcia. Film ledwie porównywalny z książką …   Słownik języka polskiego